L’Ajuntament fa de intermediari per les contractacions del nou Mercadona a Sant Vicenç dels Horts

Actualizat: Dv, 24/01/2014 - 9:08pm

Segons publica l’Ajuntament a la seva pàgina web, Mercadona inicia el procés de selecció de les noves incorporacions al futur establiment de Sant Vicenç dels Horts i aquells interessats en treballar-hi –que segur seran molts donada la malaurada situació actual i el fet que a la vila hi ha la taxa d’atur més alta de la comarca- han de ser residents a Sant Vicenç dels Horts i fer arribar el seu currículum a ocupacio@svh.cat, indicant “Selecció Mercadona” a l’assumpte del correu electrònic. L’Ajuntament explicita la següent informació:

“L’Ajuntament només farà d’intermediari entre els sol·licitants i l’empresa, a la qual enviarà els currículums de les persones interessades.

El perfil del lloc de treball és el següent:

 • Ocupació: personal de supermercat
 • Edat orientativa: més de 18 anys
 • Sexe: indiferent
 • Municipi de residència: Sant Vicenç dels Horts
 • Formació: ESO o equivalent
 • Idiomes: castellà i català parlat i escrit
 • Informàtica: indiferent
 • Permís de conduir: indiferent
 • Experiència laboral: no es demana
 • Jornada setmanal: total i parcial
 • Retribució bruta: la jornada completa, 1.260€ bruts/mensuals

Les persones interessades en participar en el procés de selecció:

• Han de ser residents de Sant Vicenç dels Horts,

• Han de fer arribar el seu currículum a ocupacio@svh.cat,indicant a l’assumpte “Selecció Mercadona”.

• En el correu electrònic, a més d’annexar el currículum, cal fer constar la següent declaració amb les dades personals de la persona interessada:

“Jo, ..................................................., amb DNI/NIE núm...................................., autoritzo al departament d’Ocupació i Empresa de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts a enviar el meu currículum vitae al departament de Recursos Humans de l’empresa Mercadona. Serveix aquesta autorització com a consentiment en matèria de protecció de dades perquè l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts faciliti les dades incloses en el meu currículum a l’empresa Mercadona”.

No s’admetrà cap currículum:

• Lliurat en mà.

• Rebut anteriorment i que a l’assumpte del correu electrònic no s’especifiqui “Selecció Mercadona”.

• Que en el correu electrònic no faci constar l’autorització indicada anteriorment.

Tots els currículums que arribin per correu electrònic i que compleixin amb els requisits esmentats en aquesta nota, es remetran al departament de Recursos Humans de l’empresa Mercadona. Des de l’empresa, es posaran en contacte amb les persones que considerin oportunes per fer les proves de selecció corresponents. 

De moment, Mercadona no ha indicat una data límit per enviar els currículums.

Per a qualsevol dubte o consulta, envieu un correu electrònic a ocupacio@svh.cat".

(Fi del texte difós per l'Ajuntament)