Junts x Sant Vicenç justifica la necessitat del tancament línies de P3 a les escoles La Vinyala i El Rocío

Actualizat: Dc, 12/02/2014 - 8:14am

En un text elaborat per Junt x Sant Vicenç (vicentins pel canvi + ERC), al que ha tingut accés Santvi, la formació política amb major número de regidors al govern municipal justifica amb diferents raons la necessitat del tancament de dues línies de P3 a escoles de Sant Vicenç dels Horts, defensant com a millor solució la proposta de l’Ajuntament de tancar un P3 a l’escola La Vinyala i un P3 a l’escola El Rocío en adduir que a aquestes escoles n’hi vacants als grups de P3 mentre que a altres escoles n’hi demandes de places. El text íntegre de Junts x Sant Vicenç diu el següent: 

LA PREVISIÓ DE MATRÍCULA ESCOLAR CARA EL CURS 2014-15 A SANT VICENÇ DELS HORTS SUPOSA TANCAR DUES LÍNIES DE P3 I OBRIR UNA LÍNIA DE 1r d’ESO

La necessitat de P3 per al curs 2014-15 i fins al curs 2019-2020 implica suprimir 2 grups de P3 a SVH. Com es planteja la situació:

• La situació econòmicament difícil ha suposat retallades, tancaments de grups i augment de ràtios a moltes escoles de Catalunya.

• Per llei, la ràtio a P3 pot ser de fins a 27 alumnes. Però a SVH es va aconseguir que les escoles públiques tinguin una ràtio més baixa del que marca la normativa (25 alumnes). Els centres concertats poden tenir ràtios a 27 però en molts grups però no superen els 25 alumnes.

• A causa de la crisi també hi ha una important caiguda demogràfica en població en edat d’escolar. Aquesta tendència es mantindrà encara uns anys. Hi haurà més oferta que demanda.

• El curs 2013-14 el Departament d'Ensenyament va plantejar a l'Ajuntament el tancament d'un grup de P3 a l’escola amb menys matrícula, Mare de Déu del Rocío. Però a petició de l'Alcalde i la Regidora d'Educació, es va permetre no tancar el P3 i fusionar el P3 amb el P4.

• Per al curs 2014-2015 el Departament d'Ensenyament planteja que no pot mantenir tantes vacants a P3 a SVH i que s'hauran de tancar 2 grups.

• Això s’ha exposat en diferents reunions a la comunitat educativa: AMPAs, FAMPA, directors d’escola, representants de claustres... per abordar conjuntament la situació. D’aquestes reunions i comissions de treball no ha sortit cap proposta alternativa i viable per frenar el cop. Només del sector d'equips directius va sortir una proposta de mantenir tots els P3 però amb una ràtio de 20 alumnes i que les escoles compartissin recursos.

• Aquesta proposta l'equip de govern municipal la va fer arribar al Departament d’Educació. El Departament la va descartar automàticament ja que la normativa vigent no ho permet.

Fins al curs actual l'oferta de grups és la següent:

Zona A (7 línies)

Zona B (6 línies)

Sant Antoni (1 línies)

La Vinyala (2 línies)

La Guàrdia (1 línies)


Sant Jordi (1 línies)


Sant Vicenç (2 línies) CONCERTADA

Juncadella (2 línies)

Rocío (1 línies)

Sant Josep (2 línies)


Immaculada (1 línia) CONCERTADA

• La proposta de l’Ajuntament, exposada a tota la comunitat educativa, és tancar un P3 a cada zona mantenint l'equilibri i no afectant la demanda potencial:

Tancar un P3: a l’escola La Vinyala que té dues línies. El curs passat va tenir 37 preinscripcions per 50 places. Té vacants.

Tancar un P3: a l’escola Rocío. Té vacants a gairebé tots els grups. Actualment hi ha 13 alumnes de P3 i 7 de P4.

• La FAPA es manifesta radicalment en contra de tancament de grups, i diu que si el tancament és inevitable es tanqui sempre en centres de doble línia per no fer perillar una escola. Quan se’ls pregunta quin centre de doble línia cal tocar no es volen manifestar. Diu que li correspon a l'Ajuntament fer-ho. De fet està forçant que es tanqui un P3 al Sant Josep o al Juncadella, però en aquestes escoles hi ha demanda:

L’escola Sant Josep va tenir el curs passat 65 preinscripcions i només podia oferir 50 places, per tant ja hi va haver molta gent que no va poder entrar i van optar per anar a una altra escola (Juncadella p.e.)

L’escola Juncadella: va tenir una demanda de 45, però amb les demandes no ateses al Sant Josep ha arribat a 48 alumnes de P3.

L’escola Rocío: encara que només té una línia té molt poca demanda. Cara el curs 14-15 només hi ha 4 nens que tinguin germans allà i hagin d’entrar a P3. Es preveu poca demanda més, i no podran omplir un grup. Als carrers del voltants del Rocío hi ha 25 nens i nenes per a P3, però les famílies majoritàriament no hi opten, s'estimen més anar a l'esc. Sant Josep o Juncadella. És una situació que es reprodueix cada curs.

• Si es tanca una línia de P3 al Sant Josep o al Juncadella, les famílies no entendran que es tanqui un grup que demanen i que existeix i que això comporti que se'ls desplaci a un centre al que no volen anar per diverses raons. A més són escoles noves pel que fa a infraestructura, on s’han fet inversions recentment.

• Si es manté el P3 del Rocío el curs vinent no tenim cap garantia que la demanda augmenti. El grup continuaria tenint pocs alumnes, ja que amb 11 grups de P3 al municipi encara es calcula que poden haver-hi 15 vacants i per tant les famílies que no vulguin anar al Rocío podrien triar entre aquestes vacants.

• Ara bé, si existís el compromís real de famílies que optessin per matricular els seus fills a P3 al Rocío el curs 14-15, potser el plantejament seria diferent.

• En cap cas s’ha qüestionat el projecte educatiu ni la tasca dels mestres de l’escola Rocío ni de cap escola, és una qüestió de números. Els últims dos cursos, aquest centre, està portant a terme un important procés de transformació per millorar els resultats educatius i la imatge, però la davallada demogràfica hi va en contra.

• No es tanca cap escola, els comentaris que corren no són certs, es tanquen 2 grups P3. Si més endavant hi ha canvis es pot tornar a obrir, tot i que no és probable. Ara no es parla de tancar cap escola. I a més s’obre una línia a secundària (Gabriela Mistral) per cobrir els grups que pugen de 6è i que el curs vinent faran 1r ESO, per tant del gruix de línies educatives a SVH només se’n tanca una. I encara més , cara el proper curs probablement tinguem un nou Cicle de Formació Professional de Grau Superior a l’institut Gabriela Mistral.

Fi del text de Junts x Sant Vicenç