Tots els detalls de com preveu gastar, i ingressar, l’Ajuntament gairebé 28,5 milions d’euros al 2014

Actualizat: Dj, 31/10/2013 - 11:39am

Quant es gasta cada departament en material d’oficina, o les despeses de mobiliari, o quan costa un scanner pel SIAC, o els productes químics de neteja per Esports, o el vestuari de la policia... i molt més, és clar, s'ha d'arribar a gairebé 28,5 milions d'euros.

Es mantenen les despeses de personal però incrementant considerablement la despesa en “personal eventual de gabinets” i “altre personal” mentre que baixen “els incentius al rendiment”.

Desglossament per centres gestors, àrees, grup de programa.

Els ingressos, inversions, ordenances i plantilla

Els pressupostos municipals de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts per l’any 2014, que són de 28.490.540 euros (26,5 milions de despeses ordinàries i 1,9 milions d’inversions) van ser inicialment aprovats al darrer ple amb els vots a favor de l’equip de govern (Junts x SVH, CiU i ICV-EUiA) i els vots en contra del PSC i el PP. Ja vam informar de les dades presentades per l’Ajuntament en audiències públiques i ara presentem el document al que hem tingut accés (que podeu consultar i/o descarregar al peu d'aquest text) amb tots els detalls d’aquests pressupostos. Són 74 pàgines,  i molts, molts números perquè són molts diners. Voleu saber quan es gasta cada departament en material d’oficina, o les despeses de mobiliari, o quan costa un scanner pel SIAC, o els productes químics de neteja per Esports, o els diferents convenis, o el vestuari de la policia, i molt més... reviseu amb deteniment de la pàgina 11 a la 31.

A aquests pressupostos es poden presentar al·legacions durant 15 dies hàbils a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província per després haver de ser sotmet a votació en ple per la seva aprovació definitiva.

Augmenten les despeses en “personal eventual de gabinets” i altre personal
Si preferiu tenir una visió global de les despeses corrents pel 2014 i la seva comparació des de l’any 2011, podeu consultar diferents taules. A la pàgina 43, a la taula “despeses ordinàries” es pot veure que les despeses de personal es mantenen igual que al 2013 (9.580.630€) però amb un diferent repartiment: s’incrementa considerablement la despesa en “personal eventual de gabinets” i “altre personal” mentre que baixen “els incentius al rendiment”. Tanmateix, baixen “Despeses de béns corrents i serveis, que es situen en 12.118.540€ al 2014 (enfront de 12.492.110€ al 2013) com a resultat de reduir “reparacions, manteniment i conservació”, “materials, subministres i altres” i “indemnitzacions per raons de servei” mentre que augmenten “arrendaments”, “despeses de publicacions” i “despeses imprevistes no classificades”, que es dupliquen en quantitat.

Altra taula comparativa de despeses és a les pàgines 37 a 39, en aquesta organitzada per centres gestors com Gabinet d’alcaldia, Promoció Econòmica, Organització, Economia, Policia local, etc. Aquí podem veure l’evolució des del 2011 i entre els augments més significatius, respecte l’any anterior, els de les despeses en Promoció Econòmica, Serveis Socials, Medi Ambient, Imatge i Comunicació, Salut Pública o cultura. Per l’altra banda, entre les baixades més significatives hi són les de Esports, Habitatge social, Organització, Sistemes o Policia local.

I, si volem conèixer altres detalls per àrees es pot consultar la taula que hi ha entre les pàgines 47 i 49, que desglossa les despeses per grup de programa (com despeses en neteja viària, foment de l’ocupació, festes populars, instal·lacions esportives, societat de la informació i molts d’altres).

Ingressos, inversions, ordenances i plantilla
Els llistats d’ingressos són de la pàgina 51 a 57, mentre que els projectes d’inversió es llisten a la pàgina 61 i 63. Les ordenances fiscals figuren des de la pàgina 67 a 70 i, finalment, a la pàgina 73 i 74 hi són les dades de la plantilla de l’Ajuntament: 260 places de les quals 128 corresponen a la plantilla de funcionaris, 129 a la plantilla de personal laboral i 3 a Eventuals: càrrecs de confiança.