Com funcionen els Serveis Socials municipals: atenció a les persones necessitades a causa de la crisi i molt més

Actualizat: Dm, 10/12/2013 - 10:24am

Per demanar cita a Serveis Socials es pot trucar al telèfon 93 672 31 11 o demanar-la en persona al ABS Vila Vella (Crtra. De Sant Boi, 108) i ABS El Serral (Ctra. Sant Boi, 59-67)

Malauradament, amb la persistència de la crisi econòmica ha augmentat el número de persones que precisen d’ajudes per la seva subsistència i que han de recórrer als Serveis Socials municipals, com a punt de contacte més proper encarregat d’avaluar les situacions i proveir l’assistència corresponent. En els darrers anys s’han arribat a duplicar els casos de famílies necessitades d’ajudes (econòmiques, alimentàries i d’altres tipus) degut a la falta de feina però a l’hora que atendre aquestes necessitats els Serveis Socials municipals continuen desenvolupant una tasca que va més enllà, com l’assistència a gent gran, discapacitats, de potenciació de la cohesió social i xarxes de participació... el cap de Serveis Socials de l’Ajuntament i l’Assessora tècnica de Serveis Socials, Noemí Medina, ens detallen més sobre el funcionament dels Serveis Socials municipals.

Allò primer a fer, si es cal assistència social municipal, és contactar amb el servei de primera acollida, que s’encarrega de “diagnosticar la situació i té capacitat de resoldre casos que requereixen una intervenció breu, o de traspassar-ho als serveis de tractament corresponents per casos que necessiten d’una intervenció més continuada en el temps”. Per demanar cita es pot trucar al telèfon 93 672 31 11 o demanar-la en persona al ABS Vila Vella (Crtra. De Sant Boi, 108) i ABS El Serral (Ctra. Sant Boi, 59-67). Cal tenir en compte que la intervenció dels Serveis Socials és sempre a petició de les persones interessades o quan es detecta una situació de vulnerabilitat que pot esdevenir un risc per una persona. Tanmateix, en aquests temps en que augmenten les persones amb dificultats per arribar a fi de mes, “les ajudes econòmiques que es donen es contemplen com un mitjà, no com una finalitat en sí mateixa sinó com una eina per millorar i ajudar a sortir de la situació”. D’altra banda des del servei informen que hi ha casos complexes que precisen de la intervenció de diferents serveis de tractament: sanitaris, d’educació, de salut mental... que requereixen d’una bona coordinació i treball en xarxa.

Els serveis
Entre els diferents serveis que es porten a terme hi figuren:

  • Servei d’atenció a domicili: tenir cura de persones amb discapacitat o dependència, teleassistència, ajudes tècniques per la llar...
  • Servei de residència limitada per gent gran: en casos en que es precisa una residència temporal, per exemple a causa d’una operació o una situació d’estrès...
  • Acolliment residencial per dones víctimes de violència de gènere.
  • Residencies temporals per persones en situació d’exclusió social.
  • Assessorament tècnic d’atenció social per casos complexes.
  • Centres oberts per infants: El Quijote i existeix coordinació amb Centro Amigos (no és municipal) .

Pel que fa als aspectes de potenciació de la inclusió social es porten a terme programes com “Hola menuts” –un projecte per la detecció de necessitats dels nadons i les seves famílies,- Espais familiars –també adreçats a famílies amb nadons fins 2 any-, “Grup de Suport Emocional i Ajuda Mútua” – que conjuntament amb la Diputació dona formació a persones que tenen dependents a càrrec-, i promovent les xarxes de participació es desenvolupa el GAM SANTVI que es un Grup d’autogestió del grup de“Cuidadors” i  la Xarxa solidària, en que participen totes les entitats que col·laboren amb el banc d’aliments.

Els tècnics de serveis socials formen part de les comissions socials dels centres escolar i és   desplacen aaquests per fer un seguiment en els casos necessaris i, en altres àmbits, com a dades es poden citar que hi ha al voltant de 400 aparells de teleassistència instal·lats a Sant Vicenç dels Horts, 150 famílies a les que es fa atenció a domicili per casos de dependència o requeriments socials i més de 700 plans individuals de serveis associats a la dependència. 

Respecte en situacions difícils
Sens dubte la tasca que es desenvolupa des dels Serveis Socials és una de les més importants que poden oferir les administracions, tant per les persones necessitades que hi troben un ajut com per la resta de la societat pel seu caire de solidaritat i per un interès propi d’evitar l’exclusió, d’afavorir la integració en tots els casos i procurar una societat saludable. Però és també clar que quan es precisa d’aquests serveis és degut a situacions difícils, de vegades molt difícils que comporten patiment, angoixa, necessitat... que pot portar a una situació d’alt estrès per part de les persones que acudeixen a Serveis Socials, llurs treballadors socials i educadors socials reben preparació per abordar aquests tipus de situacions i per tal de mantenir el respecte per totes les parts implicades - que cal mantenir també envers els treballadors socials- i avançar conjuntament en la recerca de solucions als problemes, tot i la dificultat de les situacions, més difícils encara en aquests temps difícils.