Durant el segon trimestre del 2013 va haver-hi 475 denúncies per violència envers les dones al Baix Llobregat

Actualizat: Dll, 25/11/2013 - 10:20am

El 25 de novembre es celebra el Dia internacional de l’eliminació de la violència contra les dones.

Al Baix Llobregat, els Serveis d’Informació i Atenció a les Dones ofereixen serveis d'informació, assessorament, primera atenció i acompanyament.

El 25 de novembre va ser declarat Dia internacional de l’eliminació de la violència contra les dones el juliol de 1981, en el context del primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe celebrat a Bogotà (Colòmbia). En aquesta trobada les dones van denunciar la violència de gènere en l'àmbit domèstic i la violació i l'assetjament sexual en l'àmbit dels governs, incloent-hi la tortura i els abusos que patien moltes presoneres polítiques. Però malauradament aquest mal afecta a totes les societats i a tots els seus àmbits. Pel que fa explícitament al Baix Llobregat, durant el segon trimestre de 2013, es van registrar 475 denúncies per casos de violència envers les dones, segons l’informe del Consell Comarcal, mentre que en el global de Catalunya van ser 4.302 i a tot l’Estat 31.494.

Al Baix Llobregat, els Serveis d’Informació i Atenció a les Dones ofereixen serveis d'informació, assessorament, primera atenció i acompanyament, si escau, amb relació a l'exercici dels drets de les dones en tots els àmbits relacionats amb llur vida laboral, social, personal i familiar. Tanmateix, els següents són telèfons per informació i emergències:

  • Telèfon del SIAD Baix Llobregat: 935 572 420
  • Telèfon d'emergències: 112 
  • Telèfon d'atenció a les dones en situació de violència masclista: 900 900 120 

Lluitant contra la violència envers les dones
Com afirmen les administracions catalanes en el seu manifest institucional amb motiu d’aquest Dia internacional, “les actuacions davant la violència exercida contra les dones han de tenir en compte que les causes que les generen són multifactorials i, per tant, requereixen d’un treball coordinat i transversal entre els diferents àmbits implicats i entre les institucions i instàncies competents”.

I en aquest treball enfront de la violència envers les dones “és imprescindible millorar la sensibilització social i la prevenció de la violència masclista amb actuacions adreçades a totes les dones i a tota la població, incidint molt especialment en la població jove, concretament en les relacions de parella, per tal d’evitar relacions desiguals. És necessari promoure un canvi de mentalitats que faci que el maltractament contra les dones sigui impensable, i situï el discurs en la dignitat, el respecte i la llibertat”. 

El 25 N de 1960 van ser assassinades les germanes Mirabal
La raó d’escollir el 25 de novembre com a Dia Internacional de la Violència envers de les dones va ser en commemoració del violent assassinat de les germanes Mirabal (Patria, Minerva i Maria Teresa), tres activistes polítiques assassinades el 25 de novembre de 1960 mentre anaven a Puerto Plata a visitar els seus marits empresonats, en mans de la policia secreta del dictador Rafael Trujillo a la República Dominicana. Dedé, que viu a Bèlgica, és l’única germana que va sobreviure. Els seus cadàvers destrossats van aparèixer al fons d'un barranc. Per al moviment popular i feminista de la República Dominicana, històricament, aquestes dones han simbolitzat la lluita i la resistència.